TẢI Bản đồ hành chính huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khổ lớn 2023

Tải File PDF CAD Bản đồ hành chính huyện Lạng Giang khổ lớn

Bản đồ huyện Lạng Giang hoặc bản đồ hành chính các xã tại huyện Lạng Giang cung cấp thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới và địa hình của khu vực này.

Chúng tôi, BANDOVIETNAM.COM.VN, tổng hợp thông tin về bản đồ quy hoạch và điều kiện kinh tế của khu vực huyện Lạng Giang tại tỉnh Bắc Giang, mới nhất năm 2023. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn.

Giới thiệu vị trí địa lý huyện Lạng Giang tại tỉnh Bắc Giang

Nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Giang, Lạng Giang là một trong 4 huyện, thành phố của tỉnh được xem là trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội, trung tâm huyện nằm gần các khu công nghiệp và đô thị lớn thuộc tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Huyện Lạng Giang có diện tích tự nhiên là 239,8 km² và được chia thành 21 đơn vị hành chính, bao gồm 2 thị trấn: Vôi (huyện lỵ), Kép và 19 xã: An Hà, Dương Đức, Đại Lâm, Đào Mỹ, Hương Lạc, Hương Sơn, Mỹ Hà, Mỹ Thái, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Quang Thịnh, Tân Dĩnh, Tân Hưng, Tân Thanh, Thái Đào, Tiên Lục, Xuân Hương, Xương Lâm, Yên Mỹ.

Trên địa bàn huyện có các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 37, đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đang được xây dựng.

Tiếp giáp địa lý: huyện Lạng Giang giáp với huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ở phía bắc, huyện Tân Yên và huyện Yên Thế với sông Thương là ranh giới ở phía tây, thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng ở phía nam, huyện Lục Nam ở phía đông.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích tự nhiên của huyện Lạng Giang là 239,8 km², dân số vào năm 2019 là khoảng 216.996 người. Mật độ dân số đạt 904 người/km².

Địa hình: Huyện Lạng Giang có đồi núi và đồng bằng, được chia thành 3 loại chính: địa hình vùng cao, địa hình vùng thấp và địa hình vùng đồng bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hoá cây trồng, nuôi thú và phát triển nông nghiệp đa dạng phong phú.

Bản đồ hành chính huyện Lạng Giang mới nhất

Bản đồ hành chính huyện Lạng Giang mới nhất

Thông tin cơ bản huyện Lạng Giang tại tỉnh Bắc Giang

Từ những ngày đầu triều vua Hùng, Lạng Giang chưa được gọi là tên này. Địa phận của huyện thuộc đất Kê Từ (bao gồm địa giới hành chính các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn hiện nay) nằm trong lộ Vũ Ninh. Tên Kê Từ tồn tại trong suốt gần một nghìn năm Bắc thuộc; đến thế kỷ 11, được đổi thành châu Lạng thuộc lộ Bắc Giang.

Năm 1407, châu Lạng được đổi thành phủ Lạng Giang, gồm 2 châu: châu Lạng Giang và châu Thượng Hồng, cai quản 10 huyện, trong đó có huyện Bảo Lộc chính là đất Lạng Giang ngày nay và một phần của huyện Lục Nam; trụ sở đặt tại làng Chu Nguyên (thị trấn Vôi ngày nay).

Năm 1889, chính quyền Pháp thành lập tỉnh Lục Nam, huyện Bảo Lộc thuộc tỉnh Lục Nam.

Ngày 8 tháng 9 năm 1891, tỉnh Lục Nam giải thể, huyện Bảo Lộc trở lại tỉnh Bắc Ninh.

Dưới thời Thành Thái nhà Nguyễn (1889-1907), huyện Bảo Lộc được đổi thành huyện Phất Lộc.

Năm 1924, chính quyền Pháp đổi huyện Phất Lộc thành phủ Lạng Giang, gồm 13 tổng: Cần Dinh, Đa Mai, Thọ Xương, Đào Quán, Dĩnh Kế, Thịnh Liệt, Lan Mẫu, Trí Yên, Mỹ Cầu, Phi Mô, Mỹ Thái, Thái Đào, Xuân Đám. Trụ sở phủ đặt tại phủ Lạng Thương (phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang ngày nay). Phủ Lạng Giang bao gồm toàn bộ lãnh thổ huyện Lạng Giang ngày nay cùng các xã, phường: Lan Mẫu của huyện Lục Nam; Lão Hộ, Hương Gián, Lãng Sơn, Trí Yên, Đức La, Tam Kỳ, Tân An, Xuân Phú của huyện Yên Dũng; Thọ Xương, Dĩnh Kế, Mỹ Độ, Song Mai, Đa Mai, Song Khê, Tân Mỹ, Tân Tiến của thành phố Bắc Giang ngày nay.

Ngày 25 tháng 3 năm 1948, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 148-SL, bãi bỏ các danh từ, phủ, châu, quận để thống nhất gọi là huyện. Thực hiện Sắc Lệnh của Chủ tịch nước, phủ Lạng Giang được gọi là huyện Lạng Giang. Huyện Lạng Giang lúc đó bao gồm 30 xã: An Hà, Bảo Đài, Bảo Sơn, Đại Lâm, Đào Mỹ, Dĩnh Kế, Dĩnh Trì, Dương Đức, Hòa Bình A, Hương Lạc, Hương Sơn, Mỹ Hà, Mỹ Thái, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Phi Mô, Phương Sơn, Quang Thịnh, Tam Dị, Tân Dĩnh, Tân Hưng, Tân Lập, Tân Thanh, Tân Thịnh, Thái Đào, Tiên Hưng, Tiên Lục, Xuân Hương, Xương Lâm, Yên Mỹ.

Ngày 21 tháng 1 năm 1957, 7 xã: Hoà Bình A, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn, Tiên Hưng, Phương Sơn, Tân Lập được tách ra để hình thành huyện Lục Nam. Huyện còn lại có 23 xã: An Hà, Đại Lâm, Đào Mỹ, Dĩnh Kế, Dĩnh Trì, Dương Đức, Hương Lạc, Hương Sơn, Mỹ Hà, Mỹ Thái, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Phi Mô, Quang Thịnh, Tân Dĩnh, Tân Hưng, Tân Thanh, Tân Thịnh, Thái Đào, Tiên Lục, Xuân Hương, Xương Lâm, Yên Mỹ.

Ngày 19 tháng 10 năm 1959, thành lập thị trấn Kép trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tân Thịnh.

Ngày 8 tháng 3 năm 1967, thành lập thị trấn nông trường Bố Hạ thuộc huyện Lạng Giang.

Ngày 3 tháng 5 năm 1985, xã Dĩnh Kế được sáp nhập vào thành phố Bắc Giang.

Huyện Lạng Giang còn lại là thị trấn Kép, thị trấn nông trường Bố Hạ và 22 xã: An Hà, Đại Lâm, Đào Mỹ, Dĩnh Trì, Dương Đức, Hương Lạc, Hương Sơn, Mỹ Hà, Mỹ Thái, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Phi Mô, Quang Thịnh, Tân Dĩnh, Tân Hưng, Tân Thanh, Tân Thịnh, Thái Đào, Tiên Lục, Xuân Hương, Xương Lâm, Yên Mỹ.

Ngày 22 tháng 12 năm 1997, thành lập thị trấn Vôi, thị trấn huyện lỵ huyện Lạng Giang trên diện tích tự nhiên 335,87 ha và dân số 4.560 người của xã Yên Mỹ.

Ngày 12 tháng 7 năm 2007, giải thể thị trấn nông trường Bố Hạ, địa bàn nhập vào xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang và các xã Đông Sơn, Đồng Hưu, huyện Yên Thế.

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, xã Dĩnh Trì được sáp nhập vào thành phố Bắc Giang.

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, xã Phi Mô được sáp nhập vào thị trấn Vôi và xã Tân Thịnh được sáp nhập vào thị trấn Kép.

Huyện Lạng Giang hiện có 2 thị trấn và 19 xã.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Lạng Giang mới nhất

Related Posts