TẢI Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu khổ lớn 2023

Tải File PDF CAD Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lợi khổ lớn

Bản đồ huyện Vĩnh Lợi hoặc bản đồ hành chính các xã tại huyện Vĩnh Lợi sẽ giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới và địa hình của khu vực này.

Trên trang web BANDOVIETNAM.COM.VN, chúng tôi đã tổng hợp thông tin về bản đồ quy hoạch và điều kiện kinh tế của huyện Vĩnh Lợi tại tỉnh Bạc Liêu trong năm 2023 mới nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.

Giới thiệu vị trí địa lý huyện Vĩnh Lợi tại tỉnh Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi nằm ở phía đông của tỉnh Bạc Liêu, có diện tích tự nhiên 252,80 km² và được chia thành 8 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn Châu Hưng và 7 xã: Châu Hưng A, Châu Thới, Hưng Hội, Hưng Thành, Long Thạnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A.

Tiếp giáp địa lý: Huyện Vĩnh Lợi tiếp giáp với huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng phía đông; huyện Phước Long và huyện Hòa Bình phía tây; thành phố Bạc Liêu và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phía nam; huyện Mỹ Xuyên phía bắc.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích tự nhiên của huyện Vĩnh Lợi là 252,80 km², dân số năm 2019 ước tính khoảng 101.137 người. Mật độ dân số đạt 400 người/km².

Hiện nay, huyện Vĩnh Lợi đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đầu tư vào các công trình quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Huyện cũng đang thúc đẩy đầu tư vào hệ thống giao thông và thủy lợi nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lợi mới nhất

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lợi mới nhất

Thông tin cơ bản huyện Vĩnh Lợi tại tỉnh Bạc Liêu

Nguồn gốc địa danh Vĩnh Lợi

Ban đầu, địa danh Vĩnh Lợi chỉ là tên một làng thuộc tổng Thạnh Hòa, tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, thực dân Pháp thành lập quận và đặt tên là quận Vĩnh Lợi do lấy theo tên gọi của làng Vĩnh Lợi, nơi này là nơi đặt quận lỵ.

Lúc đó, địa bàn làng Vĩnh Lợi rất rộng lớn, chiếm phần lớn diện tích thành phố Bạc Liêu ngày nay (trừ các xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông) cùng với một phần thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Thời Pháp thuộc

Vào thời nhà Nguyễn độc lập, vùng đất Vĩnh Lợi ngày nay thuộc tổng Thạnh Hưng, huyện Phong Thạnh, phủ Ba Xuyên, tỉnh An Giang.

Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kỳ vào năm 1867, thực dân Pháp dần xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn và đồng thời đặt ra các hạt Thanh tra. Tổng Thạnh Hưng lúc này thuộc hạt Thanh tra Ba Xuyên và sau đó là hạt Thanh tra Sóc Trăng.

Năm 1876, hạt Thanh tra Sóc Trăng đổi thành hạt tham biện Sóc Trăng.

Năm 1882, thực dân Pháp thiết lập hạt tham biện Bạc Liêu trên cơ sở tách thành lập 3 tổng Quảng Long, Quảng Xuyên và Long Hưng của hạt tham biện Rạch Giá kết hợp với 2 tổng Thạnh Hòa và Thạnh Hưng tách từ hạt tham biện Sóc Trăng sang.

Ngày 20 tháng 12 năm 1899, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Đông Dương thống nhất gọi là “tỉnh”, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Lúc đó tỉnh Bạc Liêu chỉ có 2 quận: Vĩnh Lợi và Cà Mau. Quận Vĩnh Lợi vào lúc đó gồm 2 tổng là Thạnh Hòa và Thạnh Hưng ban đầu thuộc địa bàn hạt Sóc Trăng.

Năm 1904, tổng Thạnh Hưng được tách ra từ quận Vĩnh Lợi để thành lập quận Vĩnh Châu cùng thuộc tỉnh Bạc Liêu. Quận Vĩnh Châu bao gồm 1 tổng duy nhất là Thạnh Hưng với 5 làng trực thuộc: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Lạc Hòa, Khánh Hòa; quận lỵ đặt tại làng Vĩnh Châu.

Ngày 5 tháng 10 năm 1917, quận Vĩnh Lợi có 1 tổng là Thạnh Hoà với 5 làng trực thuộc: Vĩnh Lợi, Long Thạnh, Hoà Bình, Vĩnh Trạch, Hưng Hội. Quận lỵ đặt tại làng Vĩnh Lợi. Thời Pháp thuộc, làng Vĩnh Lợi đồng thời là quận lỵ quận Vĩnh Lợi và tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 18 tháng 12 năm 1928, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập các thị xã Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá và Mỹ Tho thuộc các tỉnh cùng tên. Các thị xã này đều có Ủy ban thị xã, thị trưởng do chủ tỉnh bổ nhiệm và có ngân sách riêng. Thị xã Bạc Liêu được thành lập trên phần đất làng Vĩnh Lợi.

Giai đoạn 1956 – 1976

Việt Nam Cộng hòa

Sau năm 1956, các làng được gọi là xã. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, tỉnh Bạc Liêu bị giải thể, sáp nhập vào địa bàn tỉnh Ba Xuyên (tức tỉnh Sóc Trăng trước đó). Quận Vĩnh Lợi lúc đó thuộc tỉnh Ba Xuyên. Lúc này, xã Vĩnh Lợi chỉ đóng vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi.

Năm 1957, quận Vĩnh Châu bị giải thể, sáp nhập vào quận Vĩnh Lợi cùng thuộc tỉnh Ba Xuyên. Quận Vĩnh Lợi lúc đó có 2 tổng, 10 xã:

 • Tổng Thạnh Hòa gồm 5 xã: Vĩnh Lợi, Long Thạnh, Hòa Bình, Hưng Hội, Vĩnh Trạch
 • Tổng Thạnh Hưng gồm 5 xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Lạc Hòa, Khánh Hòa

Ngày 5 tháng 12 năm 1960, quận Vĩnh Châu được tái lập, chỉ còn 1 tổng là Thạnh Hưng.

Ngày 8 tháng 9 năm 1964, Thủ tướng chính quyền mới của Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 254/NV quy định từ ngày 01 tháng 10 năm 1964 tái lập tỉnh Bạc Liêu. Quận Vĩnh Lợi trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu lúc đó lại được đổi tên thành Vĩnh Lợi, lấy theo tên xã Vĩnh Lợi là nơi đặt tỉnh lỵ. Trong giai đoạn 1964 – 1975, xã Vĩnh Lợi vẫn tiếp tục giữ hai vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi và tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu như thời Pháp thuộc.

Năm 1964, quận Vĩnh Lợi chỉ có 1 tổng là tổng Thạnh Hòa, bao gồm 5 xã: Vĩnh Lợi, Vĩnh Trạch, Hòa Bình, Long Thạnh, Hưng Hội.

Sau năm 1965, cấp tổng bị giải thể và các xã trực thuộc quận.

Chính quyền Cách mạng

Năm 1948, tỉnh Bạc Liêu giao huyện Vĩnh Châu và làng Hưng Hội thuộc huyện Vĩnh Lợi về tỉnh Sóc Trăng. Ngày 13 tháng 11 năm 1948, chính quyền cách mạng cắt địa bàn hai làng Vĩnh Trạch, Vĩnh Lợi để thành lập thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu. Cùng thời điểm này, tỉnh Sóc Trăng giao làng Châu Thới về tỉnh Bạc Liêu. Làng Châu Thới cùng với làng Long Thạnh sau đó thành làng Thạnh Thới.

Năm 1954, huyện Vĩnh Châu trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Năm 1957, Liên Tỉnh uỷ miền Tây giải thể tỉnh Bạc Liêu và đưa các huyện Giá Rai, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu, Hồng Dân và thị xã Bạc Liêu về tỉnh Sóc Trăng quản lý. Tỉnh uỷ Sóc Trăng quyết định hợp nhất huyện Vĩnh Châu và huyện Vĩnh Lợi thành huyện Vĩnh Lợi – Vĩnh Châu.

Năm 1963, Tỉnh uỷ Sóc Trăng quyết định giải thể huyện Vĩnh Lợi – Vĩnh Châu, tái lập huyện Vĩnh Châu và huyện Vĩnh Lợi.

Ngày 7 tháng 3 năm 1972, xã Vĩnh Hưng của huyện Giá Rai (lúc bấy giờ thuộc tỉnh Cà Mau) được nhập vào huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Sóc Trăng của chính quyền Cách mạng.

Trong giai đoạn 1964 – 1973, địa bàn tỉnh Bạc Liêu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa vẫn thuộc tỉnh Sóc Trăng của chính quyền cách mạng. Do đó, huyện Vĩnh Lợi vẫn thuộc tỉnh Sóc Trăng. Tháng 11 năm 1973, Khu uỷ Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu. Khi đó, huyện Vĩnh Lợi trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976.

Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn giữ huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng “quận” có từ thời Pháp thuộc và thay vào đó sử dụng danh xưng “huyện” (quận và phường chỉ dành cho các đơn vị hành chính tương đương khi đã đô thị hóa). Ngoài ra, xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Trạch cũng được giao về thị xã Bạc Liêu; đồng thời, huyện lỵ huyện Vĩnh Lợi được di chuyển về xã Hòa Bình.

Từ năm 1976 đến nay

Tháng 2 năm 1976, Vĩnh Lợi trở thành huyện của tỉnh Minh Hải.

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Minh Hải:

 • Chia xã Vĩnh Mỹ A thành 4 xã mới là xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hậu
 • Chia xã Vĩnh Mỹ B thành 3 xã mới là xã Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh An
 • Chia xã Châu Thới thành 3 xã mới là xã Châu Thới, xã Thới Chiến và xã Thới Thắng
 • Chia xã Hưng Hội thành 2 xã mới là xã Hưng Hội và xã Hưng Thành
 • Chia xã Long Thạnh thành 2 xã mới là xã Long Thạnh và xã Long Hà
 • Chia xã Vĩnh Hưng thành 2 xã mới là xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Hùng
 • Chia xã Minh Diệu thành 2 xã mới là xã Minh Diệu và xã Minh Tân
 • Chia xã Châu Hưng thành 3 xã mới là xã Châu Hưng, xã Phước Hưng và xã Hòa Hưng
 • Xã Hòa Bình đổi tên thành xã Vĩnh Lợi

Ngày 14 tháng 2 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 33B-HĐBT về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải như sau:

 • Sáp nhập xã Vĩnh An và xã Vĩnh Mỹ B thành một xã mới lấy tên là xã Vĩnh Mỹ B; tách một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Mỹ B để sáp nhập vào xã Minh Diệu
 • Sáp nhập xã Minh Tân và xã Vĩnh Bình thành một xã mới lấy tên là xã Vĩnh Bình; tách một phần diện tích và dân số của hai xã này để sáp nhập vào xã Minh Diệu và xã Vĩnh Hùng
 • Sáp nhập xã Vĩnh Hùng và xã Vĩnh Hưng thành một xã mới lấy tên là xã Vĩnh Hưng; tách một phần diện tích và dân số của xã Minh Tân để sáp nhập vào xã Vĩnh Hưng
 • Tách một phần diện tích và dân số của xã Minh Diệu để sáp nhập vào xã Long Thạnh
 • Sáp nhập xã Châu Thới và xã Thới Chiến thành một xã mới lấy tên là xã Châu Thới; tách một phần diện tích và dân số của xã Châu Thới để sáp nhập vào xã Thới Thắng
 • Sáp nhập các xã Thới Thăng, Phước Hưng và Hoà Hưng thành một xã mới lấy tên là xã Hoà Hưng; tách một phần diện tích và dân số của xã Hoà Hưng để sáp nhập vào xã Châu Hưng và xã Hưng Hội
 • Sáp nhập xã Vĩnh Hậu và xã Long Hà thành một xã mới lấy tên là xã Vĩnh Hậu; tách một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Hậu để sáp nhập vào xã Vĩnh Thịnh, xã Long Thạnh và xã Vĩnh Lợi
 • Tách ấp Láng Dài của xã Vĩnh Lợi để sáp nhập vào xã Long Thạnh; giải thể xã Vĩnh Lợi để thành lập thị trấn Hòa Bình (thị trấn huyện lỵ huyện Vĩnh Lợi)
 • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Long Thạnh có 3.318 ha đất với 10.457 dân số

Ngày 8 tháng 11 năm 1990, địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi được điều chỉnh như sau:

 • Giải thể xã Hoà Hưng, nhập vào 2 xã Châu Hưng và Châu Thới
 • Giải thể xã Vĩnh Thắng, nhập vào xã Vĩnh Mỹ A

Tính đến năm 2005, huyện Vĩnh Lợi gồm có thị trấn Hòa Bình và 15 xã: Châu Hưng, Châu Hưng A, Châu Thới, Hưng Hội, Hưng Thành, Long Thạnh, Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 96/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu:

 • Thành lập huyện Hoà Bình trên cơ sở 41.133 ha diện tích tự nhiên và 102.063 dân số của huyện Vĩnh Lợi
 • Huyện Hoà Bình có diện tích tự nhiên 41.133 ha và dân số 102.063 người, bao gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là thị trấn Hoà Bình và các xã Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A
 • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi còn diện tích tự nhiên 24.942 ha và dân số 91.915 người, bao gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Châu Hưng, Châu Hưng A, Hưng Thành, Hưng Hội, Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Long Thạnh

Ngày 6 tháng 4 năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 57/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi được thành lập trên cơ sở bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên là 3.155 ha và dân số là 11.311 người của xã Châu Hưng và việc điều chỉnh 265,23 ha diện tích tự nhiên và 1.438 người dân của xã Châu Thới. Thị trấn Châu Hưng có tổng diện tích tự nhiên 3.420,23 ha và dân số 12.749 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A, Châu Thới, Long Thạnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và thị trấn Châu Hưng.

Related Posts