Bản đồ tỉnh Bắc Kạn chi tiết mới nhất 2023

Thông tin tổng quan về tỉnh Bắc Kạn:

 • Tên đơn vị: Tỉnh Bắc Kạn
 • Khu vực: Đông Bắc Bộ
 • Dân số: 313.905 (cập nhật 2019)
 • Diện tích: 4.860 km²
 • Mật độ dân số: 65 người/km²
 • Biển số xe: 97
 • Mã vùng điện thoại: 209
 • Logo biểu trưng:

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Kạn

Danh sách các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn:

 • Thành phố Bắc Kạn
 • Huyện Ba Bể
 • Huyện Bạch Thông
 • Huyện Chợ Đồn
 • Huyện Chợ Mới
 • Huyện Na Rì
 • Huyện Ngân Sơn
 • Huyện Pác Nặm

Bản đồ Bắc Kạn trực tuyến

Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ Bắc Kạn trực tuyến. Bản đồ này được xây dựng bởi Địa Ốc Thông Thái và hiển thị các đơn vị hành chính dưới các màu sắc riêng biệt. Bạn có thể nhận diện dễ dàng ranh giới giữa các đơn vị hành chính và phóng to hình ảnh để xem rõ các tuyến đường và tòa nhà.

Nguồn: Nền bản đồ được lấy từ các bản đồ uy tín như Open Street Map (OSM), Arcgisonline, Google Map, Wmflabs… Dữ liệu ranh giới hành chính được tổng hợp từ các nguồn Database of Global Administrative Areas, Global Map of Vietnam ©ISCGM, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Các đơn vị hành chính trên bản đồ Bắc Kạn

File ảnh bản đồ tỉnh Bắc Kạn kích thước lớn chi tiết

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và tra cứu in ấn, Địa Ốc Thông Thái đã tổng hợp các file ảnh bản đồ tỉnh Bắc Kạn với định dạng vector, Illustrator, PNG, JPG, GIF, SVG phân giải cao. Các file này phục vụ cho in ấn chất lượng cao với kích thước lớn như A1, A0.

Vị trí địa lý của Bắc Kạn trên bản đồ Việt Nam

Bản đồ giao thông tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ chi tiết các huyện, thành phố thuộc Bắc Kạn

(Nhấn vào các hình thu nhỏ để phóng to ảnh)

Thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn được thành lập vào ngày 11/3/2015, có diện tích 137 km². Thành phố có tổng dân số 45.036 người và mật độ dân số là 329 người/km². Thành phố Bắc Kạn gồm 8 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 6 phường và 2 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Phường Đức Xuân
 • Phường Huyền Tụng
 • Phường Nguyễn Thị Minh Khai
 • Phường Phùng Chí Kiên
 • Phường Sông Cầu
 • Phường Xuất Hóa
 • Xã Dương Quang
 • Xã Nông Thượng
Bản đồ thành phố Bắc Kạn.
Bản đồ thành phố Bắc Kạn.

Huyện Ba Bể

Huyện Ba Bể được thành lập vào ngày 6/11/1984, có diện tích 678 km². Huyện có tổng dân số 48.325 người và mật độ dân số là 71 người/km². Huyện Ba Bể gồm 15 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 1 thị trấn và 14 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Thị trấn Chợ Rã
 • Xã Bành Trạch
 • Xã Cao Thượng
 • Xã Chu Hương
 • Xã Địa Linh
 • Xã Đồng Phúc
 • Xã Hà Hiệu
 • Xã Hoàng Trĩ
 • Xã Khang Ninh
 • Xã Mỹ Phương
 • Xã Nam Mẫu
 • Xã Phúc Lộc
 • Xã Quảng Khê
 • Xã Thượng Giáo
 • Xã Yến Dương

Các đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 • Xã Cao Trĩ
Bản đồ huyện Ba Bể.
Bản đồ huyện Ba Bể.

Huyện Bạch Thông

Huyện Bạch Thông có diện tích 545 km². Huyện có tổng dân số 31.061 người và mật độ dân số là 57 người/km². Huyện Bạch Thông gồm 14 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 1 thị trấn và 13 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Thị trấn Phủ Thông
 • Xã Cẩm Giàng
 • Xã Cao Sơn
 • Xã Đôn Phong
 • Xã Dương Phong
 • Xã Lục Bình
 • Xã Mỹ Thanh
 • Xã Nguyên Phúc
 • Xã Quân Hà
 • Xã Quang Thuận
 • Xã Sỹ Bình
 • Xã Tân Tú
 • Xã Vi Hương
 • Xã Vũ Muộn

Các đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 • Xã Hà Vị
 • Xã Phương Linh
 • Xã Quân Bình
 • Xã Sĩ Bình
 • Xã Tân Tiến
 • Xã Tú Trĩ
Bản đồ huyện Bạch Thông.
Bản đồ huyện Bạch Thông.

Huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Đồn có diện tích 912 km². Huyện có tổng dân số 49.554 người và mật độ dân số là 54 người/km². Huyện Chợ Đồn gồm 20 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 1 thị trấn và 19 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Thị trấn Bằng Lũng
 • Xã Bản Thi
 • Xã Bằng Lãng
 • Xã Bằng Phúc
 • Xã Bình Trung
 • Xã Đại Sảo
 • Xã Đồng Lạc
 • Xã Đồng Thắng
 • Xã Lương Bằng
 • Xã Nam Cường
 • Xã Nghĩa Tá
 • Xã Ngọc Phái
 • Xã Phương Viên
 • Xã Quảng Bạch
 • Xã Tân Lập
 • Xã Xuân Lạc
 • Xã Yên Mỹ
 • Xã Yên Phong
 • Xã Yên Thịnh
 • Xã Yên Thượng

Các đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 • Xã Đông Viên
 • Xã Phong Huân
 • Xã Rã Bản
 • Xã Yên Nhuận
Bản đồ huyện Chợ Đồn.
Bản đồ huyện Chợ Đồn.
Bản đồ huyện Chợ Đồn (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Chợ Đồn (Kích thước lớn).

Huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới được thành lập vào ngày 6/7/1998, có diện tích 606 km². Huyện có tổng dân số 38.958 người và mật độ dân số là 64 người/km². Huyện Chợ Mới gồm 14 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 1 thị trấn và 13 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Thị trấn Đồng Tâm
 • Xã Bình Văn
 • Xã Cao Kỳ
 • Xã Hòa Mục
 • Xã Mai Lạp
 • Xã Như Cố
 • Xã Nông Hạ
 • Xã Quảng Chu
 • Xã Tân Sơn
 • Xã Thanh Mai
 • Xã Thanh Thịnh
 • Xã Thanh Vận
 • Xã Yên Cư
 • Xã Yên Hân

Các đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 • Thị trấn Chợ Mới
 • Xã Nông Thịnh
 • Xã Thanh Bình
 • Xã Yên Đĩnh
Bản đồ huyện Chợ Mới.
Bản đồ huyện Chợ Mới.

Huyện Na Rì

Huyện Na Rì có diện tích 853 km². Huyện có tổng dân số 38.263 người và mật độ dân số là 45 người/km². Huyện Na Rì gồm 17 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 1 thị trấn và 16 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Thị trấn Yến Lạc
 • Xã Côn Minh
 • Xã Cư Lễ
 • Xã Cường Lợi
 • Xã Đổng Xá
 • Xã Dương Sơn
 • Xã Kim Hỷ
 • Xã Kim Lư
 • Xã Liêm Thủy
 • Xã Lương Thượng
 • Xã Quang Phong
 • Xã Sơn Thành
 • Xã Trần Phú
 • Xã Văn Lang
 • Xã Văn Minh
 • Xã Văn Vũ
 • Xã Xuân Dương

Các đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 • Xã Ân Tình
 • Xã Hảo Nghĩa
 • Xã Hữu Thác
 • Xã Lam Sơn
 • Xã Lạng San
 • Xã Lương Hạ
 • Xã Lương Thành
 • Xã Văn Học
 • Xã Vũ Loan
Bản đồ huyện Na Rì.
Bản đồ huyện Na Rì.
Bản đồ huyện Na Rì (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Na Rì (Kích thước lớn).

Huyện Ngân Sơn

Huyện Ngân Sơn có diện tích 644,4 km². Huyện có tổng dân số 29.269 người và mật độ dân số là 45 người/km². Huyện Ngân Sơn gồm 10 đơn vị hành chính cấp phường xã, bao gồm 9 xã và 1 thị trấn. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Xã Vân Tùng
 • Thị trấn Nà Phặc
 • Xã Bằng Vân
 • Xã Cốc Đán
 • Xã Đức Vân
 • Xã Hiệp Lực
 • Xã Thuần Mang
 • Xã Thượng Ân
 • Xã Thượng Quan
 • Xã Trung Hòa

Các đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

 • Xã Hương Nê
 • Xã Lãng Ngâm
Bản đồ huyện Ngân Sơn.
Bản đồ huyện Ngân Sơn.

Huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm được thành lập vào ngày 28/5/2003, có diện tích 473,64 km². Huyện có tổng dân số 33.439 người và mật độ dân số là 71 người/km². Huyện Pác Nặm gồm 10 xã. Các đơn vị hành chính bao gồm:

 • Thị trấn Bộc Bố
 • Xã An Thắng
 • Xã Bằng Thành
 • Xã Cao Tân
 • Xã Cổ Linh
 • Xã Công Bằng
 • Xã Giáo Hiệu
 • Xã Nghiên Loan
 • Xã Nhạn Môn
 • Xã Xuân La
Bản đồ huyện Pác Nặm.
Bản đồ huyện Pác Nặm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm: Danh sách các phường xã của Bắc Kạn

Xem thêm bản đồ tỉnh Bắc Kạn và các thành phố, huyện:

 • Thành phố Bắc Kạn
 • Huyện Ba Bể
 • Huyện Bạch Thông
 • Huyện Chợ Đồn
 • Huyện Chợ Mới
 • Huyện Na Rì
 • Huyện Ngân Sơn
 • Huyện Pác Nặm

MẸO – Tìm kiếm nhanh quận/huyện, xã/phường trên bản đồ:

 • Danh sách xã/phường Việt Nam
 • Danh sách quận/huyện Việt Nam

Xem thêm bản đồ các tỉnh thành Việt Nam:

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Đà Nẵng
 • Hải Phòng
 • Cần Thơ
 • An Giang
 • Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Bình Dương
 • Bình Định
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Cà Mau
 • Cao Bằng
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Điện Biên
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tĩnh
 • Hải Dương
 • Hòa Bình
 • Hậu Giang
 • Hưng Yên
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Lào Cai
 • Lạng Sơn
 • Lâm Đồng
 • Long An
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Tây Ninh
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thanh Hóa
 • Thừa Thiên – Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Yên Bái

Related Posts