BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CỦ CHI TPHCM & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT

GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN CỦ CHI TPHCM

Trong thời kỳ nhà Nguyễn, Củ Chi thuộc huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1841, nó trở thành một phần của huyện Bình Long, phủ Tân Bình, và thuộc tỉnh Gia Định (huyện Bình Long được tách ra từ một phần của huyện Bình Dương).

Năm 1911, Củ Chi trở thành một phần của quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Năm 1957, nó trở thành quận thuộc tỉnh Bình Dương, được lập trên cơ sở tách ba tổng: Long Tuy Thượng, Long Tuy Trung và Long Tuy Hạ, gồm mười bốn xã của quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định.[3]

Quận Củ Chi bao gồm ba tổng:

  • Tổng Long Tuy Thượng có 06 xã: Phước Vĩnh Ninh, Tân Phú Trung, Bình Mỹ, Tân Hòa, Tân Thạnh Đông và Trung An
  • Tổng Long Tuy Trung có 04 xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Phú Mỹ Hưng
  • Tổng Long Tuy Hạ có 04 xã: Tân An Hội, Phước Hiệp, Thái Mỹ và Trung Lập

Trụ sở quận đặt tại xã Tân An Hội.

Năm 1963, tỉnh Hậu Nghĩa được thành lập, một phần của quận Củ Chi vẫn giữ tên cũ, thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, phần còn lại được gọi là quận Phú Hoà, thuộc tỉnh Bình Dương.

Quận Củ Chi (mới) bao gồm 06 xã: Tân An Hội, Phước Hiệp, Thái Mỹ, Trung Lập, Phước Vĩnh Ninh, Tân Phú Trung. Năm 1973, xã Tân Thông Hội được lập từ một phần của xã Tân An Hội.

Quận Phú Hòa bao gồm 08 xã: An Nhơn Tây, Bình Mỹ, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Hòa, Tân Thạnh Đông và Trung An. Trụ sở quận đặt tại Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông, sau đó chuyển về xã Tân Hòa. Năm 1972, xã Tân Hòa đã được chia thành hai xã: Hòa Phú và Tân Thạnh Tây.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, quận Củ Chi thuộc tỉnh Hậu Nghĩa sáp nhập với quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương để thành lập huyện Củ Chi, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.[3] Đồng thời, xã Phước Vĩnh Ninh đã đổi tên thành Phước Vĩnh An.

Ngày 20 tháng 5 năm 1976, chính quyền thành lập thêm hai xã mới: Phạm Văn Cội 1 (tách từ xã Nhuận Đức) và Phạm Văn Cội 2 (tách từ các xã Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây). Như vậy, huyện Củ Chi có tổng cộng 18 xã: An Nhơn Tây, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội 1, Phạm Văn Cội 2, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập.

Ngày 11 tháng 7 năm 1983, huyện Củ Chi chia xã Trung Lập thành hai xã: Trung Lập Thượng và Trung Lập Hạ, chia xã Phước Hiệp thành hai xã: Phước Hiệp và Phước Thạnh, đổi tên xã Phạm Văn Cội 1 thành Phạm Văn Cội và xã Phạm Văn Cội 2 thành An Phú.

Ngày 1 tháng 2 năm 1985, huyện Củ Chi thành lập thị trấn Củ Chi từ phần đất cắt ra của xã Tân An Hội. Như vậy, huyện Củ Chi hiện có 01 thị trấn và 20 xã, việc chia đơn vị hành chính này đã ổn định cho đến ngày nay.

THÔNG TIN QUY HOẠCH HUYỆN CỦ CHI

Related Posts