TẢI Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khổ lớn 2023

Bản đồ Huyện Thuận Thành hoặc bản đồ hành chính các xã trong Huyện Thuận Thành có thể giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình của khu vực này.

Chúng tôi, BANDOVIETNAM.COM.VN, đã tập hợp thông tin về bản đồ quy hoạch và điều kiện kinh tế của khu vực Huyện Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh, được cập nhật mới nhất vào năm 2023. Mong rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.

Giới thiệu vị trí địa lý Huyện Thuận Thành

Huyện Thuận Thành nằm ở phía nam của tỉnh Bắc Ninh, có diện tích tự nhiên là 117,3 km² và được chia thành 18 đơn vị hành chính, bao gồm 01 thị trấn Hồ và 17 xã: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Ninh Xá, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm.

+ Tiếp giáp địa lý: Huyện Thuận Thành giáp với huyện Gia Bình và huyện Lương Tài ở phía đông, giáp với huyện Gia Lâm và thành phố Hà Nội ở phía tây, giáp với huyện Văn Lâm của tỉnh Hưng Yên và huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương ở phía nam, giáp với huyện Tiên Du và huyện Quế Võ ở phía bắc.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích tự nhiên của Huyện Thuận Thành là 117,3 km², dân số vào năm 2020 ước tính khoảng 175.688 người. Mật độ dân số đạt 1.491 người/km².

Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành mới nhất

Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành mới nhất

Thông tin cơ bản về Huyện Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành là một vùng đất cổ, là một trong những nơi gốc rễ của dân tộc Việt, có lịch sử hơn 3.500 năm. Vào năm 187-226, chùa Dâu đã được xây dựng. Vào năm 580, thiền sư Ấn Độ Tì-ni-đa-lưu-chi đã đến tu tại chùa Dâu và truyền bá Thiền tông, đánh dấu sự phát triển của phái Thiền Tì-ni-đa-lưu-chi. Thời kỳ thuộc Bắc thuộc: quận trị của quận Giao Chỉ đã được thành lập tại thành Luy Lâu, nay là Thuận Thành. Vào năm 966, Lý Khuê đã được bổ nhiệm làm một trong 12 sứ quân ở Siêu Loại (nay là Thuận Thành). Thời kỳ vua Trần Thánh Tông, chùa Bút Tháp đã được xây dựng.

Vào đầu thế kỷ 19, trong thời kỳ nhà Nguyễn, huyện Thuận Thành ngày nay bao gồm các phần thuộc các tổng Đình Tổ, Liễu Lâm, Thượng Mão, Lạc Thổ, Mỹ Tự,… của huyện Siêu Loại và tổng Cổ Biện của huyện Gia Lâm, thuộc phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc (sau là tỉnh Bắc Ninh). Một số xã ngày nay tương đương với các xã thời nhà Nguyễn, bao gồm: Đại Đồng (Đại Đồng Thành), Đình Tổ tổng Đình Tổ; Đại Tự (Thanh Khương), Công Hà (Hà Mãn), Mãn Xá (Hà Mãn) tổng Mỹ Tự; Mão Điền (quê hương đất học) tổng Thượng Mão; Liễu Lâm, Liễu Khê (Song Liễu) tổng Liễu Lâm; Doãn Xá (Xuân Lâm) tổng Cổ Biện; Lạc Thổ (thị trấn Hồ, Song Hồ).

Sau năm 1945, huyện Thuận Thành không còn là phủ mà được gọi là huyện, bao gồm 22 xã: Bắc Hồ, Chiến Thắng, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Đông Côi, Đức Thắng, Gia Định, Hà Mãn, Hạnh Phúc, Hoài Đức, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Quyết Định, Song Liễu, Thuận Đức, Thượng Mão, Trạm Lộ, Trí Quả, Tú Hồ, Xuân Lâm.

Vào ngày 20 tháng 4 năm 1961, xã Đức Thắng (Dương Xá) và xã Chiến Thắng (Dương Quang) của huyện Thuận Thành cùng với huyện Gia Lâm và một số xã thuộc các huyện Từ Sơn, Tiên Du (đều thuộc tỉnh Bắc Ninh) đã được sáp nhập vào Hà Nội.

Vào ngày 9 tháng 2 năm 1966, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định số 34-NV về việc hợp nhất một số xã của huyện Thuận Thành. Theo đó, xã Bắc Hồ và xã Tú Hồ đã được hợp nhất thành 1 xã có tên là xã Song Hồ; xã Gia Định và xã Đông Côi đã được hợp nhất thành 1 xã có tên là xã Gia Đông; xã Hoài Đức và xã Thượng Mão đã được hợp nhất thành 1 xã có tên là xã Hoài Thượng; xã Quyết Định và xã Thuận Đức đã được hợp nhất thành 1 xã có tên là xã Ninh Xá.

Vào năm 1970, xã Hạnh Phúc đã đổi tên thành xã Thanh Khương.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 1980, xã An Bình (bao gồm 4 làng) thuộc huyện Gia Lương đã được chuyển về huyện Thuận Thành quản lý.

Vào ngày 18 tháng 2 năm 1997, thị trấn Hồ – thị trấn huyện lị của huyện Thuận Thành được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 261,45 ha và dân số 4.988 người của xã Song Hồ; diện tích tự nhiên 223,36 ha và dân số 3.009 người của xã Gia Đông.

Hiện nay, Huyện Thuận Thành có 1 thị trấn Hồ và 17 xã.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BXD công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành), bao gồm toàn bộ thị trấn và 17 xã thuộc Huyện Thuận Thành, thuộc loại đô thị loại IV. Địa điểm trong đó bao gồm:

Khu vực nội thị bao gồm thị trấn Hồ và 9 xã: An Bình, Gia Đông, Song Hồ, Ninh Xá, Trạm Lộ, Thanh Khương, Hà Mãn, Trí Quả, Xuân Lâm.

Khu vực ngoại thị bao gồm 8 xã: Hoài Thượng, Mão Điền, Nguyệt Đức, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Song Liễu, Đại Đồng Thành, Đình Tổ.

Related Posts