BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT

Một số thông tin cơ bản về Quận Thủ Đức TP.HCM

Trước năm 1997:

Vào thời điểm trước năm 1997, Quận Thủ Đức hiện nay là một phần của Huyện Thủ Đức cũ. Trung tâm hành chính của Huyện Thủ Đức là thị trấn Thủ Đức.

Từ năm 1997 đến nay:

Hiện nay có những công trình xây dựng đang được thực hiện tại một vị trí nằm trong Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 03-CP về việc thành lập Quận Thủ Đức và các phường thuộc Quận Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thành lập Quận Thủ Đức trên diện tích tự nhiên và dân số bao gồm các xã Linh Đông, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Tam Phú, Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, thị trấn Thủ Đức, diện tích tự nhiên 55 ha và dân số 366 của xã Hiệp Phú; diện tích tự nhiên 298 ha và dân số 3.188 của xã Tân Phú; diện tích tự nhiên 367 ha và dân số 6.651 của xã Phước Long, thuộc Huyện Thủ Đức.

Quận Thủ Đức có diện tích tự nhiên 4.726,5 ha và dân số 163.394 người.

2. Thành lập các phường trong Quận Thủ Đức:

a) Thành lập Phường Linh Đông trên diện tích tự nhiên và dân số của xã Linh Đông, gồm diện tích tự nhiên 259 ha và dân số 19.206 người.

b) Thành lập Phường Hiệp Bình Chánh trên diện tích tự nhiên và dân số của xã Hiệp Bình Chánh, gồm diện tích tự nhiên 626 ha và dân số 16.508 người.

c) Thành lập Phường Hiệp Bình Phước trên diện tích tự nhiên và dân số của xã Hiệp Bình Phước, gồm diện tích tự nhiên 766 ha và dân số 12.354 người.

d) Thành lập Phường Tam Phú trên diện tích tự nhiên và dân số của xã Tam Phú, gồm diện tích tự nhiên 298 ha và dân số 12.926 người.

e) Thành lập Phường Linh Xuân trên diện tích tự nhiên và dân số của xã Linh Xuân, gồm diện tích tự nhiên 382,5 ha và dân số 13.666 người.

f) Thành lập Phường Linh Chiểu trên diện tích tự nhiên 130 ha và dân số 11.576 người của thị trấn Thủ Đức.

Phường Linh Chiểu có diện tích tự nhiên 130 ha và dân số 11.576 người.

g) Thành lập Phường Trường Thọ trên diện tích tự nhiên 367 ha và dân số 6.651 người của xã Phước Long; diện tích tự nhiên 42 ha và dân số 13.510 người của thị trấn Thủ Đức.

Phường Trường Thọ có diện tích tự nhiên 409 ha và dân số 20.161 người.

h) Thành lập Phường Bình Chiểu trên diện tích tự nhiên 549 ha và dân số 12.288 người của xã Tam Bình.

Phường Bình Chiểu có diện tích tự nhiên 549 ha và dân số 12.288 người.

i) Thành lập Phường Linh Tây trên diện tích tự nhiên 61 ha và dân số 10.158 người của thị trấn Thủ Đức; diện tích tự nhiên 80 ha và dân số 1.680 người thuộc xã Linh Trung.

Phường Linh Tây có diện tích tự nhiên 141 ha và dân số 11.838 người.

k) Thành lập Phường Bình Thọ trên diện tích tự nhiên 108 ha và dân số 10.906 người của thị trấn Thủ Đức.

Phường Bình Thọ có diện tích tự nhiên 108 ha và dân số 10.906 người.

l) Thành lập Phường Tam Bình trên diện tích tự nhiên 341 ha và dân số 7.831 người của xã Tam Bình.

Phường Tam Bình có diện tích tự nhiên 341 ha và dân số 7.831 người.

m) Thành lập Phường Linh Trung trên diện tích tự nhiên 328 ha và dân số 10.630 người của xã Linh Trung; diện tích tự nhiên 298 ha và dân số 3.138 người của xã Tân Phú; diện tích tự nhiên 55 ha và dân số 366 người của xã Hiệp Phú.

Phường Linh Trung có diện tích tự nhiên 681 ha và dân số 14.134 người.

Vậy nên, Quận Thủ Đức hiện có tổng cộng 12 phường: Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Trung, Linh Xuân, Bình Chiểu, Bình Thọ, Tam Bình, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Trường Thọ và Linh Tây.

Thông tin quy hoạch của Quận Thủ Đức TP.HCM

Related Posts