Bản đồ Hành chính Quận Thanh Xuân khổ lớn năm 2023

Bạn đang tìm kiếm bản đồ Quận Thanh Xuân kích thước lớn hoặc bản đồ hành chính các Phường tại Thanh Xuân, để tra cứu thông tin về quy hoạch nhà đất và ranh giới địa lý trong khu vực.

Tổng quan về Quận Thanh Xuân tại Hà Nội

Vào ngày 12/1996, Quận Thanh Xuân được thành lập và có tên chính thức trên bản đồ Việt Nam. Đây là một quận thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và là một phần của Thủ Đô Hà Nội. Trụ sở UBND của Quận Thanh Xuân đặt tại Số 9, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc.

Diện tích tự nhiên của Quận Thanh Xuân là 9,11 km², dân số vào năm 2020 là 294.698 người. Quận có các địa giới tiếp giáp như sau: Phía đông giáp quận Hai Bà Trưng; Phía tây giáp quận Nam Từ Liêm; Phía nam giáp quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì; Phía bắc giáp quận Đống Đa và quận Cầu Giấy.

Đến năm 2023, Quận Thanh Xuân sẽ gồm 11 phường: Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình.

Bản đồ hành chính Quận Thanh Xuân kích thước lớn năm 2023

PHÓNG TO

PHÓNG TO

Thông tin cơ bản về Quận Thanh Xuân

Quận Thanh Xuân được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 1996, bằng cách tách 5 phường: Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Kim Giang, Phương Liệt; 78,1 ha diện tích tự nhiên và 20.862 nhân khẩu từ phường Nguyễn Trãi, 98,4 ha diện tích tự nhiên và 5.506 nhân khẩu từ phường Khương Thượng thuộc Quận Đống Đa; xã Nhân Chính thuộc huyện Từ Liêm và xã Khương Đình thuộc huyện Thanh Trì.

Theo đó, Quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên là 913,2 ha và dân số là 117.863 người, bao gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc:

1. Phường Thanh Xuân (đổi tên thành phường Thanh Xuân Trung) có diện tích tự nhiên là 106,2 ha và dân số là 11.036 người.

2. Phường Thượng Đình có diện tích tự nhiên là 65,8 ha và dân số là 13.516 người.

3. Phường Kim Giang có diện tích tự nhiên là 22,3 ha và dân số là 8.387 người.

4. Phường Phương Liệt có diện tích tự nhiên là 102,8 ha và dân số là 13.030 người.

5. Phường Thanh Xuân Nam được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên là 32,8 ha và dân số là 8.266 người từ phường Thanh Xuân Bắc.

Địa giới phường Thanh Xuân Nam: Phía đông giáp phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung; Phía tây giáp phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); Phía nam giáp xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), phường Văn Quán (quận Hà Đông), Phía bắc giáp phường Thanh Xuân Bắc.

6. Phường Thanh Xuân Bắc có diện tích tự nhiên là 48,4 ha và dân số là 17.857 người.

Địa giới phường Thanh Xuân Bắc: Phía đông giáp phường Nhân Chính, Phía tây và phía bắc giáp phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), Phía nam giáp phường Thanh Xuân Nam.

7. Phường Khương Mai được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên là 98,4 ha và dân số là 5.506 người từ phường Khương Thượng.

Địa giới phường Khương Mai: Phía đông giáp phường Phương Liệt; Phía tây giáp phường Khương Trung; Phía nam giáp phường Định Công (quận Hoàng Mai); Phía bắc giáp phường Khương Thượng (quận Đống Đa).

Phường Khương Thượng (quận Đống Đa) sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại diện tích tự nhiên là 33,5 ha và dân số là 10.010 người.

8. Phường Khương Trung được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 78,1 ha và dân số 20.862 người từ phường Nguyễn Trãi (quận Đống Đa).

Địa giới phường Khương Trung: Phía đông giáp phường Khương Mai; Phía tây giáp phường Thượng Đình; Phía nam giáp phường Khương Đình và phường Định Công (quận Hoàng Mai); Phía bắc giáp phường Nguyễn Trãi (quận Đống Đa).

Phường Nguyễn Trãi (quận Đống Đa) sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại diện tích tự nhiên là 23,4 ha và dân số là 11.230 người, được đổi tên thành phường Ngã Tư Sở.

9. Phường Khương Đình được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 138,9 ha và dân số 5.929 người của xã Khương Đình.

Địa giới phường Khương Đình: Phía đông giáp xã Định Công (huyện Thanh Trì); Phía tây giáp phường Hạ Đình; Phía nam giáp phường Kim Giang và phường Đại Kim (quận Hoàng Mai); Phía bắc giáp phường Khương Trung.

10. Phường Hạ Đình được thành lập trên phần còn lại của xã Khương Đình, bao gồm diện tích tự nhiên 58,6 ha và dân số 4.245 người.

Địa giới phường Hạ Đình: Phía đông giáp phường Khương Đình; Phía tây giáp phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam; Phía nam giáp xã Tân Triều (huyện Thanh Trì); và phường Kim Giang; Phía bắc giáp phường Thượng Đình.

11. Phường Nhân Chính được thành lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nhân Chính, bao gồm diện tích 160,9 ha và dân số 9.229 người.

Địa giới phường Nhân Chính: Phía đông giáp phường Láng Hạ, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa); Phía tây giáp phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và phường Thanh Xuân Bắc; Phía nam giáp phường Thượng Đình, phường Thanh Xuân Trung; Phía bắc giáp phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy)

Quận Thanh Xuân hiện có 11 phường: Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình.

Bản đồ Google Maps chỉ đường Quận Thanh Xuân

Related Posts