BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH QUẬN 5 TPHCM & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 5 TP.HCM

Thời kỳ phong kiến:

Lịch sử Quận 5 ngày nay liên quan đến việc hình thành và phát triển của khu vực Chợ Lớn trong suốt hơn 300 năm lịch sử của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 1623, chúa Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Sãi) đã thành lập đồn thu thuế Brai Konor (đồn Sài Gòn) tại Quận 5. Do đó, địa danh Sài Gòn chỉ Quận 5 hẹp.

Vào năm 1820, khu vực này thuộc huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1836, nó thuộc huyện Tân Long, tỉnh Gia Định. Sau đó, nó thuộc thành phố Chợ Lớn, tỉnh Chợ Lớn.

Thời kỳ thuộc Pháp:

Ngày 27 tháng 4 năm 1931, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh hợp nhất thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn thành một đơn vị hành chính mới gọi là Khu Sài Gòn – Chợ Lớn (Région Saigon – Cholon ou Région de Saigon – Cholon). Ngày 31 tháng 8 năm 1933, Khu Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập thêm quận 5. Quận 5 lúc đó thuộc khu vực thành phố Chợ Lớn cũ trước năm 1931, và ngày nay thuộc địa giới của Quận 6, Quận 8 và Quận 11 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30 tháng 6 năm 1951, Thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam ký sắc lệnh số 311-cab/SG đổi tên Khu Sài Gòn – Chợ Lớn thành Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn. Lúc này, Quận 5 thuộc Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn.

Thời kỳ Việt Nam Cộng hòa:

Theo sắc lệnh số 143/NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn đã đổi tên thành Đô thành Sài Gòn. Khi đó, Quận 5 lại thuộc Đô thành Sài Gòn.

Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân chia sáu quận thành tám quận mới: Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy và Tám (trừ ba quận Nhất, Nhì, Ba giữ nguyên, các quận còn lại đổi tên và thay đổi địa giới hành chính). Lúc này, Quận 5 (Quận Năm) trùng với địa giới của Quận 7 và phần địa giới thuộc Quận 4 cũ, phía bắc Kênh Tàu Hủ. Năm 1959, Quận Năm có 06 phường: An Đông, Chợ Quán, Trung Ương, Minh Mạng, Nguyễn Tri Phương, Phú Thọ.

Năm 1962, Quận Năm giải thể phường Trung Ương; thành lập năm phường mới: Đồng Khánh, Hồng Bàng, Khổng Tử, Nguyễn Huỳnh Đức và Trang Tử. Như vậy, Quận 5 có 10 phường.

Năm 1969, đất của ba quận: Ba, Năm và Sáu đã được tách để thành lập Quận Mười với 04 phường (Minh Mạng, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Chí Hòa) và Quận Mười Một với 04 phường (Phú Thọ, Bình Thới, Cầu Tre, Phú Thọ Hòa). Như vậy, Quận Năm còn 07 phường.

Năm 1974, phường Nguyễn Trãi được lập thêm tại Quận Năm. Lúc này, Quận có 08 phường. Cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, Quận 5 (Quận Năm) gồm 08 phường: An Đông, Chợ Quán, Đồng Khánh, Hồng Bàng, Khổng Tử, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Trãi, Trang Tử.

Từ năm 1975 đến nay:

Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành Sài Gòn và các vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc này, Quận 5 (Quận Năm) thuộc Thành phố Sài Gòn – Gia Định cho đến tháng 7 năm 1976. Đồng thời, có những điều chỉnh do phường hiện hữu có diện tích quá nhỏ hoặc tương đối ít dân cư, trong đó Quận Năm sáp nhập Phường Hồng Bàng vào Phường Nguyễn Trãi, sáp nhập Phường Khổng Tử vào Phường Trang Tử. Như vậy, Quận 5 còn 06 phường.

Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần hai (theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, vẫn giữ nguyên Quận 5 cũ. Lúc này, các phường cũ đều giải thể, và thành lập các phường mới có diện tích và dân số nhỏ hơn, được đánh số từ 1 đến 24. Quận 5 có 24 phường.

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 1 chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 5 trở thành quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26 tháng 4 năm 1986, theo Quyết định số 51-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Quận 5 giải thể 24 phường hiện hữu, và thay thế bằng 15 phường mới, được đánh số từ 1 đến 15. Quận 5 đã duy trì sự phân chia đơn vị hành chính này cho đến ngày nay.

Dự kiến đến năm 2020, phường 15 sẽ được sáp nhập với phường 12 để thành một phường có tên là phường 12.

Dự án “Bảo tồn và cải tạo khu phố cổ Chợ Lớn” rộng 68 hecta, trải dài trên Quận 5 và Quận 6 hiện đang được thảo luận và thu thập ý kiến của cộng đồng.

Theo Wikipedia

THÔNG TIN QUY HOẠCH QUẬN 5

Related Posts