TẢI Bản đồ hành chính huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang khổ lớn 2023

Tải Tệp PDF CAD Bản đồ hành chính huyện Lục Nam lớn

Bản đồ huyện Lục Nam hoặc bản đồ địa chỉ của các xã trong huyện Lục Nam, sẽ giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí, ranh giới, địa hình của khu vực này.

Chúng tôi, BANDOVIETNAM.COM.VN, đã tổng hợp thông tin về kế hoạch địa lý và điều kiện kinh tế của khu vực huyện Lục Nam trong tỉnh Bắc Giang mới nhất cho năm 2023. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.

Giới thiệu vị trí địa lý của huyện Lục Nam trong tỉnh Bắc Giang

Huyện Lục Nam nằm ở phía đông của tỉnh Bắc Giang, với diện tích tự nhiên 597,2 km² và được chia thành 25 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Đồi Ngô và 24 xã: Bắc Lũng, Bảo Đài, Bảo Sơn, Bình Sơn, Cẩm Lý, Chu Điện, Cương Sơn, Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Phương Sơn, Tam Dị, Thanh Lâm, Tiên Nha, Trường Giang, Trường Sơn, Vô Tranh, Vũ Xá, Yên Sơn.

Giới hạn địa lý: huyện Lục Nam nằm ở phía đông của tỉnh Bắc Giang, giáp:

  • Phía bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
  • Phía nam giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  • Phía đông giáp huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động
  • Phía tây giáp huyện Lạng Giang và huyện Yên Dũng.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích tự nhiên của huyện Lục Nam là 597,2 km², dân số vào năm 2019 là khoảng 226.194 người. Mật độ dân số đạt 378 người/km².

Hướng phát triển của du lịch Lục Nam trong giai đoạn 2020 – 2025 là: Dựa trên xác định rõ các tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, tạo ra các cơ chế đầu tư và thu hút đầu tư phù hợp để khai thác tối đa các lợi thế về tài nguyên, cảnh quan, môi trường và các di tích lịch sử – văn hoá… để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực đồng thời phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong thời kỳ mới.

Huyện Lục Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào việc thu hút đầu tư vào việc phát triển khu du lịch Suối Mỡ để tạo điểm nhấn và tạo tiền đề để mở rộng phát triển du lịch trên toàn diện huyện. Ngoài ra, huyện cũng tập trung vào việc xây dựng quy hoạch cho các điểm du lịch khác như: Hồ Suối Nứa, Suối Nước Vàng…, đồng thời đầu tư hạ tầng, giao thông vận tải, viễn thông và nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch.

Bản đồ hành chính huyện Lục Nam mới nhất

Bản đồ hành chính huyện Lục Nam mới nhất

Thông tin cơ bản về huyện Lục Nam trong tỉnh Bắc Giang

Nằm ở vùng chuyển đổi giữa miền núi Đông Bắc và trung du đồng bằng Bắc Bộ, huyện Lục Nam có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng. Vùng đất Lục Nam đã trải qua nhiều biến đổi về địa lý hành chính từ khi có sự phân chia cho đến khi thành lập huyện Lục Nam vào tháng 1 năm 1957.

Trong thời kỳ phong kiến, các làng xã trên địa bàn huyện Lục Nam ngày nay thuộc ba huyện của trấn Kinh Bắc: Phượng Nhỡn, Lục Ngạn và Lạng Giang.

Dưới thời thuộc địa Pháp, để dễ dàng điều khiển vùng đất có phong trào đấu tranh chống lại thực dân Pháp mạnh mẽ, địa bàn này đã có một số thay đổi về địa giới hành chính.

Ngày 5 tháng 11 năm 1889, thực dân Pháp quyết định thành lập tỉnh Lục Nam, các làng xã thuộc huyện này.

Ngày 8 tháng 9 năm 1891, tỉnh Lục Nam được giải thể, các huyện lại thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Khi thành lập tỉnh Bắc Giang vào ngày 10 tháng 10 năm 1895, toàn bộ khu vực này thuộc Bắc Giang trừ vài khu vực thuộc huyện Lục Ngạn nằm trong Đạo quan binh Yên Thế.

Tháng 2 năm 1909, một số xã của huyện Lục Ngạn được cắt để thành lập huyện Sơn Động. Trong cùng thời gian đó, hai xã từ huyện Bảo Lộc được chuyển sang huyện Lục Ngạn.

Cắt xã Dĩnh Kế từ huyện Phượng Nhỡn sang huyện Bảo Lộc, xã Trạm Điền sang Chí Linh (Hải Dương). Sau đó, huyện Phượng Nhỡn bị giải thể và các xã còn lại được chia vào huyện Lục Ngạn. Huyện Bảo Lộc cũng đã trở thành phủ Lạng Giang.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), huyện này cũng có nhiều thay đổi về địa giới hành chính.

Tháng 3 năm 1947, tỉnh Quảng Yên và đặc khu Hồng Gai cùng 4 huyện của tỉnh Hải Dương, 1 huyện của tỉnh Kiến An đã sáp nhập thành Liên tỉnh Quảng Hồng. Huyện Sơn Động và một số xã của huyện Lục Ngạn nằm ở tả ngạn sông Lục Nam cũng được nhập vào huyện Hải Chi thuộc tỉnh Hải Ninh thành châu Lục Sơn Hải. Vào tháng 9 năm 1947, Lục Sơn Hải được sáp nhập vào Liên tỉnh Quảng Hồng. Đồng thời, Lục Ngạn đã chuyển nhiều xã khác sang Lạng Giang và một số xã nhập vào huyện Yên Dũng.

Ngày 26 tháng 12 năm 1948, Liên tỉnh Quảng Hồng tách ra thành tỉnh Quảng Yên và đặc khu Hồng Gai. Huyện Hải Chi cũng tách khỏi châu Lục Sơn Hải để trở về tỉnh Hải Ninh. Ba xã Cẩm Lý, Vũ Xá và Đan Hội được chuyển sang huyện Chí Linh (lúc này Sơn Động và Chí Linh thuộc Hải Dương).

Ngày 21 tháng 1 năm 1957, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 24-TTg thành lập huyện Lục Nam trên cơ sở tách 3 xã: Cẩm Lý, Đan Hội, Vũ Xá từ huyện Chí Linh (Hải Dương); 2 xã: Bắc Lũng, Yên Sơn từ huyện Yên Dũng; 7 xã: Bảo Đài, Bảo Sơn, Hòa Bình A, Phương Sơn, Tam Dị, Tân Lập, Tiên Hưng từ huyện Lạng Giang và 7 xã: Bắc Sơn, Hòa Bình B, Mỹ An, Nam Sơn, Nghĩa Phương, Trường Sơn, Yên Sơn B từ huyện Lục Ngạn.

Khi mới thành lập, huyện Lục Nam gồm 19 xã: Bắc Lũng, Bắc Sơn, Bảo Đài, Bảo Sơn, Cẩm Lý, Đan Hội, Hòa Bình A, Hòa Bình B, Mỹ An, Nam Sơn, Nghĩa Phương, Phương Sơn, Tam Dị, Tân Lập, Tiên Hưng, Trường Sơn, Vũ Xá, Yên Sơn A, Yên Sơn B[1]. Huyện lỵ đặt tại xã Nam Sơn.

Ngày 20 tháng 7 năm 1957, thành lập thị trấn Lục Nam, thị trấn huyện lỵ huyện Lục Nam trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Nam Sơn.

Ngày 6 tháng 9 năm 1957, theo Nghị định số 535-TC/CQNT/NĐ, xã Nam Sơn được chia thành hai xã Nam Sơn và An Lạc; xã Bắc Lũng được chia thành hai xã Bắc Lũng và Khám Lạng.

Ngày 28 tháng 7 năm 1958, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 241-NV, trong đó:

  • Chia xã Phương Sơn thành hai xã Phương Sơn và Thanh Sơn
  • Chia xã Hòa Bình B thành hai xã Tiên Nha và Đông Hưng
  • Chia xã Yên Sơn B thành hai xã Bình Sơn và Hùng Sơn
  • Chia xã Mỹ An thành hai xã Mỹ An và Trường Giang

Đồng thời, xã Mỹ An được chuyển sang huyện Lục Ngạn và xã Lan Mẫu được chuyển sang huyện Lục Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 23-TTg ký ngày 15 tháng 4 năm 1963 của Thủ tướng Chính phủ, bốn xã được đổi lại tên cũ: Hòa Bình A thành Chu Điện, Bắc Sơn thành Vô Tranh, Nam Sơn thành Cương Sơn, Yên Sơn A thành Yên Sơn. Bốn xã được đổi tên mới: Tân Lập thành Đông Phú, Hùng Sơn thành Lục Sơn, Thanh Sơn thành Thanh Lâm, An Lạc thành Huyền Sơn.

Từ đó, huyện Lục Nam có một thị trấn và 24 xã như hiện nay.

Ngày 4 tháng 2 năm 2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 129/QĐ-BXD công nhận thị trấn Đồi Ngô là đô thị hạng IV.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Lục Nam mới nhất

Related Posts