Bản đồ huyện Đức Trọng khổ lớn phóng to chi tiết

LINK TẢI NHANH FILE bản đồ huyện Đức Trọng (12M)

Bản đồ Đức Trọng, một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, cung cấp thông tin về vị trí địa lý, ranh giới và địa hình của huyện Đức Trọng và các xã trong huyện này.

Dưới đây, BanDoVietNam.com.vn tổng hợp thông tin từ nguồn Internet uy tín để cập nhật bản đồ liên quan đến Đức Trọng năm 2023.

Vị trí địa lý và đơn vị hành chính của huyện Đức Trọng

+ Vị trí: Huyện Đức Trọng nằm ở phía trung của tỉnh Lâm Đồng. Huyện này giáp với TP Đà Lạt về phía bắc, huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong thuộc tỉnh Bình Thuận về phía nam, huyện Đơn Dương và huyện Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận về phía đông, huyện Lâm Hà và huyện Di Linh về phía tây.

+ Diện tích và dân số: Huyện Đức Trọng có tổng diện tích đất là 901,79 km² và dân số khoảng 186.974 người (2019). Trong đó, dân số thành thị là 62.784 người (chiếm 33.6%) và dân số nông thôn là 124.190 người (chiếm 66.4%). Mật độ dân số đạt 207 người/km².

+ Đơn vị hành chính: Hiện tại, huyện Đức Trọng bao gồm một thị trấn Liên Nghĩa14 xã: Bình Thạnh, Đà Loan, Đa Quyn, Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Ninh Gia, Ninh Loan, N’Thol Hạ, Phú Hội, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hội, Tân Thành.

1. Bản đồ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) kích thước lớn

LINK TẢI KÍCH THƯỚC LỚN (12M)

Xem ngay: Bản đồ chi tiết Lâm Đồng

LINK TẢI KÍCH THƯỚC LỚN (12M)

Quá trình hình thành và phát triển Huyện Đức Trọng

Sau năm 1975, huyện Đức Trọng gồm có 16 xã: Bình Thạnh, Đạ Đờn, Đạ Long, Đạ M’rông, Đạ Tông, Đinh Văn, Hiệp Thạnh, Lát, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Phi Tô, Phú Hội, Phú Sơn, Tân Hội, Tân Văn, Tùng Nghĩa.

Ngày 10 tháng 3 năm 1977, xã Lát được sáp nhập vào thành phố Đà Lạt.

Ngày 14 tháng 3 năm 1979, ba xã Đạ Long, Đạ M’rông, Đạ Tông được chuyển về huyện Lạc Dương mới thành lập.

Ngày 19 tháng 9 năm 1981, thị trấn Nông trường Nam Ban được thành lập tại khu kinh tế mới của Hà Nội tại Lâm Đồng.

Ngày 6 tháng 3 năm 1984, xã Tùng Nghĩa được chuyển thành thị trấn Liên Nghĩa, thị trấn trung tâm huyện Đức Trọng.

Vào cuối năm 1986, huyện Đức Trọng có hai thị trấn: Liên Nghĩa và Nam Ban, và 11 xã: Bình Thạnh, Đạ Đờn, Đinh Văn, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Phi Tô, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thanh, Tân Văn.

Ngày 24 tháng 10 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định 157-HĐBT với các điều chỉnh như sau:

  • Xã Ninh Gia thuộc huyện Di Linh và bốn xã Đà Loan, Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng thuộc huyện Đơn Dương được chuyển về huyện Đức Trọng để quản lý
  • Thành lập mười xã mới: Rô Men, Liêng Srônh, Phi Liêng, Phúc Thọ, Tân Thanh, Hoài Đức, Đan Phượng, Tân Hà, Gia Lâm, Đông Thanh
  • Thị trấn Nông trường Nam Ban được chia thành hai đơn vị hành chính là thị trấn Nam Ban và xã Mê Linh
  • Xã Đinh Văn được chuyển thành thị trấn Đinh Văn
  • Chia hai thị trấn Đinh Văn, Nam Ban và 15 xã Đạ Đờn, Đan Phượng, Đông Thanh, Gia Lâm, Hoài Đức, Liêng Srônh, Mê Linh, Phi Liêng, Phi Tô, Phú Sơn, Phúc Thọ, Rô Men, Tân Hà, Tân Thanh, Tân Văn thuộc huyện Đức Trọng để thành lập huyện Lâm Hà.

Sau khi điều chỉnh này, huyện Đức Trọng chỉ còn một thị trấn Liên Nghĩa và mười bốn xã: Bình Thạnh, Đà Loan, Hiệp Thạnh, Phú Hội, Liên Hiệp, Ninh Gia, Ninh Loan, N’Thôn Hạ, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hội.

Ngày 18 tháng 6 năm 1999, xã Hiệp Thạnh được chia thành hai xã: Hiệp Thạnh và Hiệp An.

Ngày 30 tháng 10 năm 2000, xã Tân Hội được chia thành hai xã: Tân Hội và Tân Thành.

Ngày 6 tháng 3 năm 2009, xã Tà Năng được chia thành hai xã: Tà Năng và Đa Quyn.

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, thị trấn Liên Nghĩa được công nhận là đô thị loại IV.

Hiện nay, huyện Đức Trọng có một thị trấn và mười bốn xã.

Bản đồ quy hoạch huyện Đức Trọng

PHÓNG TO

Related Posts