TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030

LINK TẢI NHANH FILE bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 (36M)

Bạn đang tìm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương lớn, để tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trên địa bản tỉnh Bình Dương. Dưới đây là những thông tin mới nhất về vấn đề này!

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Tỉnh Bình Dương nằm ở miền Đông Nam Bộ, là một vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy hoạch tổng diện tích đất là 2694,4 km2, xếp thứ 4 trong vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh có vị trí địa lý như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước; Phía Nam giáp TPHCM; Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Bình Dương có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 3 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện, 91 đơn vị hành chính cấp xã, 45 phường, 4 thị trấn và 42 xã. Các đơn vị này bao gồm: Thành phố Thủ Dầu Một; Thành phố Dĩ An; Thành phố Thuận An; Thị xã Bến Cát; Thị xã Tân Uyên; Huyện Bắc Tân Uyên; Huyện Bàu Bàng; Huyện Dầu Tiếng; Huyện Phú Giáo.

LINK TẢI KHỔ LỚN (36M)

Bình Dương sử dụng công nghệ thông tin để quản lý đất đai

Gần đây, Bình Dương đã tận dụng công nghệ thông tin để cải thiện công tác quản lý đất đai, giảm thời gian xử lý hồ sơ, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Để nâng cao công tác quản lý đất đai, Bình Dương đã đề xuất nâng cấp cơ sở dữ liệu đất đai từ không gian hai chiều lên không gian hai lăm phần trăm.

Việc tạo mô hình không gian hai lăm phần trăm cho các đối tượng cần quản lý là rất quan trọng trong cơ sở dữ liệu địa chính. Hiện nay, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đất, đặc biệt là nhà ở và tài sản liên quan, nhưng các quy định này vẫn chưa được chặt chẽ và đầy đủ. Với sự phát triển của đô thị, dự kiến sẽ có nhiều chung cư và nhà ở cá nhân nhiều tầng xuất hiện trong tương lai.

Theo Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28-12-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chưa có quy định về việc tạo mô hình không gian hai lăm phần trăm cho các đối tượng quản lý như thửa đất, nhà ở và tài sản liên quan (căn hộ chung cư, rừng trồng, cây lâu năm, nhà xưởng, công trình ngầm…). Để cải thiện công tác quản lý đất đai, Bình Dương đã đề xuất nâng cấp cơ sở dữ liệu đất đai từ không gian hai chiều lên không gian hai lăm phần trăm.

Ông Trần Đức Thuận khẳng định: “Xây dựng mô hình không gian hai lăm phần trăm cho phần mềm quản lý thửa đất, nhà ở và tài sản liên quan là điều cần thiết để đảm bảo các văn bản pháp luật có thể được triển khai nhanh chóng. Việc sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu địa chính không gian hai lăm phần trăm là phù hợp và góp phần thực hiện mục tiêu quản lý đất đai. Việc chuyển sang không gian ba chiều sẽ là lãng phí công sức và kinh phí”.

Đánh giá thị trường bất động sản Bình Dương năm 2023

Vào cuối năm 2020, Bình Dương tiếp tục đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với 3.908 dự án và 35,2 tỷ USD vốn đầu tư. Thành phố chỉ sau TPHCM (9.826 dự án và 47,9 tỷ USD) và Hà Nội (6.363 dự án và 35,9 tỷ USD). Trong đó, ngành công nghiệp của tỉnh đóng góp quan trọng vào nền kinh tế, với hơn 30 khu, cụm công nghiệp với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, trong đó có những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Gần đây, Ban Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã thống nhất xây dựng đề án thành lập thêm 2 thành phố là thành phố Tân Uyên và Bến Cát. Dự kiến, đến năm 2023, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố, trong đó có: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên. Thông tin này đã tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản khu vực Tân Uyên và Bến Cát cũng như Bình Dương nói chung.

Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giảm diện tích 141 ha tại phía Bắc và 120 ha tại phía Tây, cùng với việc bổ sung diện tích 261 ha theo phía Đông của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III. Vị trí khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III, sau điều chỉnh sẽ nằm ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khu công nghiệp Cây Trường với diện tích 700 ha tại xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng sẽ được loại khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Đồng thời, khu công nghiệp Cây Trường sẽ được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp với diện tích 700 ha tại xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020, được phê duyệt tại công văn số 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và không có sự thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của báo cáo số liệu, xác định vị trí quy hoạch khu công nghiệp và diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh và bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III và khu công nghiệp Cây Trường; đảm bảo tính phù hợp, khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh giai đoạn 2023 – 2030, theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai quy hoạch. Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III và khu công nghiệp Cây Trường vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan để tiến hành thực hiện. Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan để điều chỉnh phương án sử dụng đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp phương án sử dụng đất của Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Becamex IDC có thay đổi về quy mô diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm (trồng cây cao su) trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất được Chính phủ cho phép tại Nghị quyết số 59/NQ-CP và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công; xử lý tài sản công và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải theo quy định của pháp luật; tuân thủ đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy lợi và Luật Tài nguyên nước đối với các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp; thực hiện thu thập ý kiến của cộng đồng khu vực bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong trường hợp dự án có quy mô khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định…

Related Posts