Chuyến thăm Điện Biên Phủ

2017-10-06

Chuyến thăm tỉnh Điện Biên Phủ của Ngài Đại sứ nhân dịp 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Angieri và Việt Nam.

.