Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn

admin
admin 25/11/2022

Hôm nay Algerie.vn xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn.

Sau khi sinh viên hoàn thành thời gian thực tập sẽ phải có lời nhận xét của đơn vị thực tập, cũng như giáo viên hướng dẫn để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.
Nội dung trong mẫu lời nhận xét nhằm đánh giá về kiến thức chuyên môn, ý thức chấp hành những quy định của cơ quan. Từ đó làm căn cứ mà nhà trường sẽ đưa ra quyết định xét tốt nghiệp hay không cho sinh viên. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải tài liệu tại đây.
Giấy xác nhận thực tập
Mẫu bảng đánh giá kết quả thực tập

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Lời nhận xét của đơn vị thực tập – Mẫu 1Lời nhận xét của đơn vị thực tập – Mẫu 2Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Thời gian thực tập: …………………………………………….Nội dung thực tập: ……………………………………………..Nhận xét:- Trong thời gian thực tập tại ……………………. từ ngày …. đến ngày ….. sinh viên …………… đã có ý thức chấp hành nội quy của ……………, cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.- Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên …. là phù hợp với tình hình của đơn vị.

Bạn đang xem: Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn

Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG ………KHOA…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ tên sinh viên: ……………………………………………………………Mã Sinh viên: ………………………………………………………………….Lớp: ……………………………………………………………………………..Sinh viên ……………….. đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định- Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I: ………………………………………………………………Chương II: …………………………………………………………….Chương III: …………………………………………………………….Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.- Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.
Kết luận:
Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tôt nghiệpĐiểm: …………………….. Bằng chữ: ………………………

……….., ngày….tháng….năm…Giáo viên hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Algerie.vn

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Rate this post