X

Bản đồ tỉnh Gia Lai chi tiết mới nhất 2023

Thông tin tổng quan về tỉnh Gia Lai

Tên đơn vị: Tỉnh Gia Lai
Khu vực: Tây Nguyên
Dân số: 1.513.847 (cập nhật 2019)
Diện tích: 15.510,8 km²
Mật độ dân số: 98 người/km²
Biển số xe: 81
Mã vùng điện thoại: 269
Logo biểu trưng:

Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai

Danh sách huyện, thị của tỉnh Gia Lai: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Păh, huyện Chư Prông, huyện Chư Pưh, huyện Chư Sê, huyện Đắk Đoa, huyện Đak Pơ, huyện Đức Cơ, huyện Ia Grai, huyện Ia Pa, huyện K’Bang, huyện Kông Chro, huyện Krông Pa, huyện Mang Yang, huyện Phú Thiện.

Bản đồ Gia Lai online

Bạn có thể nhấn vào

Bản đồ Gia Lai trực tuyến là bản đồ được xây dựng bởi Địa Ốc Thông Thái thể hiện cụ thể các đơn vị hành chính dưới các màu sắc riêng biệt, bạn đọc có thể dễ dàng nhận diện được ranh giới giữa các đơn vị hành chính. Bản đồ cũng hỗ trợ xem full màn hình (không khả dụng trên một số thiết bị di động), cùng với chức năng zoom lớn hình ảnh vệ tinh để có thể nhìn rõ các tuyến đường, tòa nhà.

Nguồn: Nền bản đồ được lấy từ các bản đồ uy tín như Open Street Map (OSM), Arcgisonline, Google Map, Wmflabs… Dữ liệu ranh giới hành chính được tổng hợp từ các nguồn Database of Global Administrative Areas, Global Map of Vietnam ©ISCGM, Ministry of Nutural Resources and Environment – Vietnam.

Các đơn vị hành chính trực thuộc trên bản đồ Gia Lai

File ảnh bản đồ tỉnh Gia Lai khổ lớn phóng to chi tiết

Nhằm cung cấp file bản đồ tỉnh thành chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, tra cứu in ấn. Địa Ốc Thông Thái đã tổng hợp lại các file bản đồ định dạng vector, Illustrator, PNG, JPG, GIF, SVG phân giải cao phục vụ nhu cầu in ấn HD, khổ lớn A1, A0.

Vị trí địa lý Gia Lai trên bản đồ Việt Nam

Bản đồ giao thông tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ chi tiết các huyện, thị thuộc Gia Lai

(Nhấn vào các hình thu nhỏ bên dưới để phóng lớn ảnh)

Thành phố Pleiku

Thành phố Pleiku thành lập ngày 24/4/1999, có diện tích 260,77 km², với tổng dân số 321.447 người, mật độ dân số là 1232 người/km². Thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 14 phường và 8 xã.

Thị xã An Khê

Thị xã An Khê thành lập ngày 9/12/2003, có diện tích 200,65 km², với tổng dân số 67.711 người, mật độ dân số là 338 người/km². Thị xã An Khê có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường và 5 xã.

Thị xã Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa thành lập năm 2007, có diện tích 287 km², với tổng dân số 41.160 người, mật độ dân số là 139 người/km². Thị xã Ayun Pa có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường và 4 xã.

Huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh thành lập năm 1997, có diện tích 980 km², với tổng dân số 79.486 người, mật độ dân số là 81 người/km². Huyện Chư Păh có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn và 12 xã.

Huyện Chư Prông

Huyện Chư Prông thành lập năm 1932, có diện tích 1.685,5 km², với tổng dân số 133.450 người, mật độ dân số là 61 người/km². Huyện Chư Prông có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 19 xã.

Huyện Chư Pưh

Huyện Chư Pưh có diện tích 718,05 km², với tổng dân số 80.010 người, mật độ dân số là 99 người/km². Huyện Chư Pưh có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 8 xã.

Huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê thành lập năm 1981, có diện tích 643 km², với tổng dân số 123.962 người, mật độ dân số là 172 người/km². Huyện Chư Sê có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 14 xã.

Huyện Đăk Đoa

Huyện Đăk Đoa thành lập năm 2000, có diện tích 990,35 km², với tổng dân số 126.117 người, mật độ dân số là 108 người/km². Huyện Đăk Đoa có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 16 xã.

Huyện Đak Pơ

Huyện Đăk Pơ thành lập năm 2003, có diện tích 502,62 km², với tổng dân số 41.160 người, mật độ dân số là 96 người/km². Huyện Đăk Pơ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 7 xã.

Huyện Đức Cơ

Huyện Đức Cơ thành lập năm 1991, có diện tích 724,28 km², với tổng dân số 78.467 người. Huyện Đức Cơ có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 9 xã.

Huyện Ia Grai

Huyện Ia Grai thành lập ngày 11/11/1996, có diện tích 1.157,3 km², với tổng dân số 106.120 người, mật độ dân số là 97 người/km². Huyện Ia Grai có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 12 xã.

Huyện Ia Pa

Huyện Ia Pa thành lập năm 2002, có diện tích 870,90 km², với tổng dân số 57.948 người, mật độ dân số là 75 người/km². Huyện Ia Pa có tất cả 9 xã.

Huyện KBang

Huyện KBang thành lập ngày 28/12/1984, có diện tích 1.850,30 km², với tổng dân số 67.805 người, mật độ dân số là 45 người/km². Huyện KBang có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 13 xã.

Huyện Kông Chro

Huyện Kông Chro thành lập năm 1988, có diện tích 1.438,20 km², với tổng dân số 54.104 người, mật độ dân số là 38 người/km². Huyện Kông Chro có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 13 xã.

Huyện Krông Pa

Huyện Krông Pa thành lập ngày 23/4/1979, có diện tích 1.628 km², với tổng dân số 89.646 người, mật độ dân số là 53 người/km². Huyện Krông Pa có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 13 xã.

Huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang có diện tích 1.127,8 km², với tổng dân số 70.230 người, mật độ dân số là 70 người/km². Huyện Mang Yang có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 11 xã.

Huyện Phú Thiện

Huyện Phú Thiện thành lập năm 2007, có diện tích 505,8 km², với tổng dân số 81.279 người, mật độ dân số là 179 người/km². Huyện Phú Thiện có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn và 9 xã.

admin: