X

TẢI Bản đồ hành chính Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khổ lớn 2023

LINK TẢI NHANH File PDF CAD Bản đồ Huyện Quế Võ (22M)

Bản đồ Huyện Quế Võ hoặc bản đồ hành chính các xã trong Huyện Quế Võ là nguồn thông tin để tra cứu về vị trí, ranh giới và địa hình của khu vực này.

Chúng tôi, BANDOVIETNAM.COM.VN, đã tổng hợp thông tin bản đồ quy hoạch và điều kiện kinh tế của khu vực Huyện Quế Võ tại tỉnh Bắc Ninh, cập nhật mới nhất trong năm 2023. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.

Giới thiệu vị trí địa lý Huyện Quế Võ

Huyện Quế Võ nằm ở phía đông tỉnh Bắc Ninh, có diện tích tự nhiên là 155,1 km² và được chia thành 21 đơn vị hành chính bao gồm 1 thị trấn Phố Mới và 20 xã: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hòa, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Việt Hùng, Việt Thống, Yên Giả.

Tiếp giáp: Huyện Quế Võ tiếp giáp với huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh ở phía tây, huyện Thuận Thành và huyện Gia Bình ở phía nam, huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang ở phía bắc, và thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương ở phía đông.

+ Diện tích và dân số: Huyện Quế Võ có diện tích tự nhiên là 155,1 km², dân số vào năm 2019 khoảng 204.596 người. Mật độ dân số là 1.319 người/km².

+ Địa hình: Vì nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, địa hình của Quế Võ khá phẳng. Hầu hết diện tích đất trong huyện có độ dốc dưới 30, trừ một số đồi như đồi ở xã Phù Lương, Phù Lãng có độ cao từ 20–80 m, chiếm diện tích nhỏ so với diện tích tự nhiên. Địa hình vùng đồng bằng có xu hướng nghiêng ra biển theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Độ chênh cao so với mặt nước biển trung bình từ 3–5 m.

Địa hình của huyện Quế Võ thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới dân cư, các khu công nghiệp, khu thủ công nghiệp và các vùng đồng ruộng tạo ra những vùng canh tác lúa chất lượng cao, phát triển các loại rau và cây công nghiệp ngắn ngày.

Bản đồ hành chính Huyện Quế Võ mới nhất

Thông tin cơ bản Huyện Quế Võ tại tỉnh Bắc Ninh

Vào thế kỷ VI, Triệu Việt Vương đã dời kinh đô của nhà nước Vạn Xuân từ Long Biên về Vũ Ninh, nay thuộc Quế Võ.

Từ năm 1086 đến năm 1094, chùa Dạm được xây dựng.

Thời 12 sứ quân, vùng đất thuộc châu Vũ Ninh do Dương Huy và sau đó là Nguyễn Thủ Tiệp cai quản.

Thời Lý, địa phận Huyện Quế Võ ngày nay thuộc châu Vũ Ninh.

Thời thuộc Minh, huyện Vũ Ninh thuộc châu Vũ Ninh, tỉnh Bắc Giang.

Thời Lê Thánh Tông, hai huyện Quế Dương và Võ Giàng, là hai trong năm huyện của phủ Từ Sơn thuộc thừa tuyên Kinh Bắc[1]. Đầu đời Lê trung hưng (năm 1533), huyện Vũ Ninh đã được đổi tên thành Vũ Giang và sau đó đọc âm đổi thành Võ Giàng hay Vũ Giàng.

Năm 1962, hai huyện Quế Dương và Võ Giàng được sáp nhập thành huyện Quế Võ. Khi sáp nhập, huyện Quế Võ bao gồm 24 xã: Bằng An, Thái Hòa (Bồng Lai), Từ Đức (Cách Bi), Châu Phong, Chi Lăng, Cộng Lạc (Quế Tân), Đại Phúc, Đại Xuân, Đức Long, Đức Thành (Đào Viên), Hán Quảng, Kim Chân, Hưng Đạo (Mộ Đạo), Nam Sơn, Ngọc Xá, Nhân Hòa, Đại Tân (Phù Lãng), Lê Lợi (Phù Lương), Phượng Mao, Quốc Tuấn (Phương Liễu), Tân Dân (Yên Giả), Vân Dương, Việt Hùng, Việt Thống. Xã Võ Cường đã được tách ra và thuộc huyện Tiên Sơn từ năm 1985 rồi chuyển về thị xã Bắc Ninh (nay là phường Võ Cường của thành phố Bắc Ninh).

Năm 1972, một số xã đã đổi tên trong thời gian từ năm 1948-1949: Xã Thái Hòa đã đổi thành xã Bồng Lai, xã Từ Đức đã đổi thành xã Cách Bi, xã Hưng Đạo đã đổi thành xã Mộ Đạo, xã Lê Lợi đã đổi thành xã Phù Lương, xã Đại Tân đã đổi thành xã Phù Lãng, xã Quốc Tuấn đã đổi thành xã Phương Liễu, xã Cộng Lạc đã đổi thành Quế Tân, xã Tân Dân đã đổi thành Yên Giả, xã Đức Thành đã đổi thành xã Đào Viên. Hiện nay, huyện Quế Võ có 24 xã: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Phúc, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Kim Chân, Mộ Đạo, Nam Sơn, Ngọc Xá, Nhân Hòa, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Vân Dương, Việt Hùng, Việt Thống, Yên Giả.

Ngày 3 tháng 5 năm 1985, xã Đại Phúc thuộc huyện Quế Võ đã được sáp nhập vào thị xã Bắc Ninh. Khi đó, huyện Quế Võ có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Kim Chân, Mộ Đạo, Nam Sơn, Ngọc Xá, Nhân Hòa, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Vân Dương, Việt Hùng, Việt Thống, Yên Giả.

Ngày 7 tháng 10 năm 1995, các xã Kim Chân, Vân Dương và Nam Sơn thuộc huyện Quế Võ đã được sáp nhập vào thành phố Bắc Ninh.

Hiện nay, Huyện Quế Võ còn lại 20 xã: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hòa, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Việt Hùng, Việt Thống, Yên Giả và thị trấn Phố Mới.

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1006/QĐ-BXD công nhận đô thị Phố Mới mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

admin: