Trình thư ủy nhiệm đến Chủ tịch nước Việt Nam

2015-03-05

Ngày 5 tháng 3 năm 2015, Ngài Mohamed Berrah đã trình quốc thư được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Angiêri Dân chủ và Nhân dân tại nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 248 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 248 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/algerievn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/algerievn/storage/framework/sessions/aaa9KFDzPAflxjCf9puw4dME7MfUZTqAmOUYR6DO', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"U9re5ekqEo9jB62vwKstIConaaO9RJyb3PLpFPG8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://algerie.vn/presentation-of-the-letters-of-credence-to-the-president-of-vietnam?l=vi";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/algerievn/storage/framework/sessions/aaa9KFDzPAflxjCf9puw4dME7MfUZTqAmOUYR6DO', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"U9re5ekqEo9jB62vwKstIConaaO9RJyb3PLpFPG8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://algerie.vn/presentation-of-the-letters-of-credence-to-the-president-of-vietnam?l=vi";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/algerievn/storage/framework/sessions/aaa9KFDzPAflxjCf9puw4dME7MfUZTqAmOUYR6DO', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"U9re5ekqEo9jB62vwKstIConaaO9RJyb3PLpFPG8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://algerie.vn/presentation-of-the-letters-of-credence-to-the-president-of-vietnam?l=vi";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('aaa9KFDzPAflxjCf9puw4dME7MfUZTqAmOUYR6DO', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"U9re5ekqEo9jB62vwKstIConaaO9RJyb3PLpFPG8";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://algerie.vn/presentation-of-the-letters-of-credence-to-the-president-of-vietnam?l=vi";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 58)