Phát hành thẻ điện tử sinh trắc học quốc gia

Công dân Algeria đã đăng ký với Đại sứ quán Algeria ở Việt Nam có hộ chiếu sinh trắc được thông báo rằng họ có thể nộp đơn xin Thẻ căn cước Quốc gia trực tiếp trên trang web của Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng thẩm quyền tại địa phương, mà không cần đến các dịch vụ của ĐSQ.

https://passeport.interieur.gov.dz/fr/DemandeCNIBE_Fr/Demande

Để làm điều này, bạn phải nhập số nhận dạng quốc gia "NIN", như nó xuất hiện trên 12S, và số hộ chiếu sinh trắc để xem và xác nhận họ, tên và địa chỉ của bạn.

Xin lưu ý rằng dữ liệu sẽ được in trên Thẻ điện tử sinh trắc học quốc gia, là những dữ liệu được hiển thị trên hộ chiếu sinh trắc học của bạn.

.